Thứ sáu, ngày 24 tháng 03 năm 2017 Tìm kiếm


 
Công cụ làm việc cá nhân

Hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và địa phương
Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18:Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, phục vụ phát triển và hội nhập (30-08-2016)
QĐND Online - Ngày 21-8, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, phục vụ phát triển và hội nhập” đã diễn ra tại Hà Nội.

* Kiện toàn công tác ngoại vụ địa phương để “đón đầu” hội nhập kinh tế (30-08-2016)
* Cơ hội lớn cho hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản (30-08-2016)
* Hội nghị Ngoại vụ 18: Hội nghị của các quyết tâm hành động (23-08-2016)
Hoạt động của Cục Ngoại vụ
Gặp gỡ Hồng Công (31-08-2016)
Ngày 16/8/2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Ngoai vụ - Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Phòng Thương mại Hồng Công-Việt Nam tổ chức sự kiện Gặp gỡ Hồng Công.

* Bế giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng biên phiên dịch các thứ tiếng (15-08-2016)
* Khai giảng khóa học biên phiên dịch cho cán bộ địa phương (15-08-2016)
* Tọa đàm tư vấn Nhật Bản với một số địa phương Việt Nam (24-06-2016)
Công tác phi chính phủ nước ngoài
TRANG ĐIỆN TỬ: ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (08-01-2016)
http://comingo.gov.vn/

* Quyết định số 765/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc kiện toàn Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (08-01-2016)
* Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động (08-01-2016)
* Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP (08-01-2016)
Copyright © by Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam
Bản quyền của Bộ Ngoại giao Việt Nam