Thứ sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2017 Tìm kiếm


 
Công cụ làm việc cá nhân

Thông báo


Bộ Ngoại giao tổ chức khóa Kỹ năng Quản lý đối ngoại cho các tỉnh, thành phố miền Nam vào cuối tháng 10/2015
Khóa học được tổ chức trong khuôn khổ Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2011-2015 và cho 21 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ở phía Nam.
26-08-2015

Bộ Ngoại giao tổ chức khóa Nghiệp vụ đối ngoại thực hành cho các tỉnh, thành phố phía Bắc
Khóa học được tổ chức trong khuôn khổ Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2011-2015, cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực phía Bắc
19-08-2015

Bộ Ngoại giao tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh đối ngoại cho các tỉnh, thành phố phía Bắc
Lớp được tổ chức trong khuôn khổ Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2011-2015, cho 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực phía Bắc (từ Thành phố Đà Nẵng trở ra)
03-08-2015

Bộ Ngoại giao tổ chức các khóa bồi dưỡng cho cán bộ, công chức ngoại vụ trong tháng 6 và tháng 7/2015
Gồm các khóa/lớp: (i) Tọa đàm hội nhập quốc tế và lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại; (ii) Khóa Nghiệp vụ đối ngoại thực hành tại Hà Nội; (iii) Lớp Bồi dưỡng kỹ năng quản lý đối ngoại tại TP. Đà Nẵng; và (iv) các lớp Bồi dưỡng kỹ năng Biên phiên dịch các tiếng Anh, Khmer, Lào, Pháp, và Trung Quốc tại Hà Nội.
16-06-2015

Phiếu khảo sát về kết quả và việc tổ chức thực hiện “Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2011-2015”
Để phục vụ công tác tổng kết việc thực hiện Đề án, Bộ Ngoại giao đã có công văn số 1286/BNG-CNV ngày 21/4/2015 đề nghị các địa phương trả lời Phiếu khảo sát. Sau đây là đường dẫn để tải Phiếu khảo sát
25-04-2015

 

Các tin liên quan:
Copyright © by Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam
Bản quyền của Bộ Ngoại giao Việt Nam